Neurologopedia

Oferujemy pomoc neurologopedyczną

Wczesna interwencja logopedyczna w okresie nowordkowym, niemowlęcym i dziecięcym od 0 do 3 roku życia. Rozwój mowy jak i innych czynności układu nerwowego, zaczyna się od chwili poczęcia. Dziecko, jak już płód, przygotowuje się do rozpoczęcia nabywania mowy – okres przygotowawczy.

Konsultacja neurologopedyczna
Diagnoza neurologopedyczna
Wczesna interwencja neurologopedyczna (noworodki i niemowlęta do 1 r.ż./ terapia neurologopedyczna
Terapia karmienia, nauka jedzenia
Poradnictwo dla rodziców w zakresie karmienia dziecka, doboru odpowiednich akcesoriów, pielęgnacji neurorozowjowej
Terapia neurologopedyczna dla pacjentów dorosłych np. po udarze

Artykuły dla rodziców

Diagnoza logopedyczna

Każdy proces usprawniania czy reedukacji mowy powinien być poprzedzony rzetelną diagnozą logopedyczną. Pod pojęciem diagnozy…

Czytaj więcej
Scroll to Top