Odrabianie lekcji – co zrobić, aby stało się mniej uciążliwe?

Kłopoty z odrabianiem lekcji są jednym z najczęściej zgłaszanych trudności. Rodzice chcą, aby lekcje były odrobione, dziecko nie chce lub odwleka ten moment. Prowadzi to do wielu spięć i konfliktów na linii rodzic-dziecko. Nie ma sposobu, aby nauka zawsze była przyjemnością, poza tym większość dzieci nie lubi odrabiać zadań domowych. Natomiast istnieją sposoby, aby problem odrabiania lekcji stał się mniej uciążliwy.
Rodzice, którzy zastosowali poniższe wskazówki, mówią, że odrabianie lekcji stało się znośne.

1. Dziecku trudno jest przejść od przyjemności do obowiązków.
Dlatego warto ustalić zasadę, że przyjemności są dla dzieci, które odrobiły lekcje i nauczyły się. Sporządź listę przyjemności swojego dziecka, które będą dla niego dostępne dopiero po odrobieniu lekcji.

2. Trudne dzieci będą odrabiać lekcje, tylko w obecności dorosłego – gdy będzie on mógł czynnie w tym uczestniczyć, czyli nie robić nic innego poza nadzorowaniem ich pracy. Pamiętając o tej zasadzie, wyznacz godziny odrabiania lekcji w dni powszednie.

3. Puste biurko ustawione pod gładka ściana w cichym pokoju z dala od okna (jak najmniej bodźców rozpraszających uwagę). Brak plakatów, komputera, telewizora itp.

4. Umów się z dzieckiem czy i jak będziesz przypominał o zbliżającej się godzinie odrabiania lekcji.

5. Ustal czas odrabiania lekcji lub wprowadź warunek, że dziecko pracuje tak długo aż zrobi wszystko.

6. Jeśli dziecko celowo odwleka moment siadania do lekcji ustal konsekwencje cykającą (liczba minut spóźnienia = liczba minut utraty przywileju).
Umówiona konsekwencja cykająca będzie brzmieć: …………………………… .

7. Ustal, co jest zadane. Przeglądacie zeszyty i wypisujecie, co należy odrobić oraz czego się nauczyć. Można „odhaczać” to co już zostało odrobione, aby dziecko widziało, że jest coraz bliżej końca.

8. Ustal z dzieckiem, co może robić podczas przerwy. Przerwa powinna być krótka – 2-5min. Pamiętaj, aby dziecko w tym czasie nie zajęło się niczym atrakcyjnym, gdyż będzie mu trudno wrócić do nauki. W czasie przerwy można: robić przysiady, pajacyki, napić się wody

9. Pochwal za wykonanie zadania – pozytywne wzmocnienia w trakcie nauki doda sił i zachęci do dalszej pracy.

10. Unikaj negatywnych komunikatów np. Nawet przedszkolak to umie; W końcu ci się udało itp.

11. Długie zadanie podziel na etapy i każdy z nich wykonuj osobno.

12. Odrabianie lekcji kończy się po spakowaniu plecaka.

13. Jeśli dziecko szybko wykona swoją prace, nie dodawaj niczego, bo straci motywacje do odrabiania lekcji.

14. Ustal dzień wolny od nauki np. sobota. Tego dnia dziecko nie musi nic powtarzać, czytać, odrabiać.

15. Nagradzaj. Chwal. Wzmacniaj pozytywnie. Wspieraj. Pomagaj.

To rodzice, a nie dziecko są odpowiedzialni za wdrożenie planu w życie.

mgr Monika Chrapińska-Krupa, psycholog, psychoterapeuta
Bibliografia:
Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna. A.Kołakowki i A.Pisula, GWP 2014

Scroll to Top