MAM PRAWO… – KARTA PRAW PACJENTA

Każdy z nas ma pewne podstawowe prawa. Często o nich zapominamy lub po prostu w dzieciństwie nie nauczono nas, aby w nie wierzyć. Przysługuje nam każde z wymienionych poniżej praw.

Osobista Karta Praw
1. Mam prawo prosić, o to czego chcę.
2. Mam prawo odmawiać prośbom czy żądaniom, których nie potrafię spełnić.
3. Mam prawo wyrażać wszystkie swoje emocje, zarówno pozytywne, jak i negatywne.
4. Mam prawo zmienić zdanie.
5. Mam prawo popełniać błędy i nie być doskonałym/ą.
6. Mam prawo trzymać się własnych wartości i standardów.
7. Mam prawo prawo określać własne priorytety.
8. Mam prawo odmówić zrobienia czegokolwiek, kiedy uważam, że nie jestem gotowy/a, ze to nie jest bezpieczne lub narusza moje wartości.
9. Mam prawo oczekiwać uczciwości od innych.
10. Mam prawo nie być odpowiedzialnym za zachowanie, działania, uczucia czy problemy innych.
11. Mam prawo być zły/a na kogoś, kogo kocham.
12. Mam prawo do bycia kimś wyjątkowym.
13. Mam prawo żywić obawy i powiedzieć „Boję się”.
14. Mam prawo powiedzieć „nie wiem”.
15. Mam prawo nie usprawiedliwiać ani podawać powodów swojego zachowania.
16. Mam prawo podejmować decyzje na podstawie emocji.
17. Mam prawo do potrzeb dotyczących miejsca i czasu dla siebie.
18. Mam prawo do żartów i niepoważnego traktowania.
19. Mam prawo być zdrowszy/a niż osoby w moim otoczeniu.
20. Mam prawo żyć w środowisku wolnym od przemocy.
21. Mam prawo nawiązywać przyjaźnie i czuć się dobrze wśród ludzi.
22. Mam prawo zmieniać się i rozwijać.
23. Mam prawo do tego, aby inni szanowali moje potrzeby i pragnienia.
24. Mam prawo być traktowany z godnością i szacunkiem.
25. Mam prawo być szczęśliwy/a.
mgr Monika Chrapińska-Krupa
psycholog, psychoterapeuta

Z: „Lęk i fobia” Edmund J. Bourne, Kraków 2011

Scroll to Top