KIEDY DO SZKOŁY

KIEDY DO SZKOŁY?
ĆWICZENIA W PRZYGOTOWANIU DO NAUKI PISANIA I CZYTANIA

Stan gotowości dziecka do nauki pisania i czytania uzależniony jest od kompleksu czynników oddziałujących. Zabawy i ćwiczenia ruchowe orientują dziecko w przestrzeni i kształtują poczucie kierunku w odniesieniu do własnej osoby, co jest bardzo cenne w nabywaniu późniejszych umiejętności szkolnych.

W usprawnieniu rąk dziecka istotne znaczenie mają wszelkie zabawy związane z toczeniem, rzucaniem i chwytaniem. Zabawy te uczą gospodarowania siłą, napięciem mięśni i dostosowania ich do realizowanego zadania. Ich podstawowym celem jest jednak przede wszystkim wyrabianie koordynacji wzrokowo – ruchowej.

Przygotowanie do nauki pisania koncentruje się na rozwijaniu sprawności psychomotorycznych, rozbudzaniu i kształtowaniu procesów poznawczych oraz pozytywnych nastawień emocjonalno – społecznych.

Dlatego też, przygotowałam na podstawie literatury prof. Marty Bogdanowicz cztery zestawy ćwiczeń dla rodziców, chcących samodzielnie, w formie zabawy, pracować z dziećmi i przygotować ich do szkolnych obowiązków.

Zachęcam i polecam 
mgr Róża Szyperek, nauczyciel, logopeda, terapeuta pedagogiczny

Zaczynamy od motoryki małej, będą również ćwiczenia motoryki dużej, zabawy rozwijające analizę wzrokową i zabawy rozwijające analizę słuchową.

Zestaw 1 – zabaw rozwijających sprawność motoryczną rąk
Uwaga! – należy zadbać o prawidłową pozycję dziecka przy pisaniu i rysowaniu – stopy na podłodze, plecy proste, łokcie leżą na biurku, prawidłowy jest chwyt pisaka, kartka (zeszyt) leży w pozycji – górny róg od strony ręki wiodącej lekko, skośnie do góry

 • swobodne bazgranie na dużych arkuszach papieru, flamastrami, kredkami świecowymi, pastelami
 • zamalowywanie dużych powierzchni farbami grubym pędzlem dziecko stoi (nie siedzi) przy stoliku odpowiedniej do jego wzrostu wysokości
 • zamalowywanie obrazów w książeczkach do malowania
 • kalkowanie obrazów
 • obrysowywanie szablonów
 • rysowanie po śladzie
 • cięcie po narysowanych liniach – prostych frędzelki, – falistych serwetki
 • wycinanie najpierw prostych, potem nieco bardziej skomplikowanych kształtów z papieru kolorowego
 • modelowanie z plasteliny, modeliny, masy papierowej najpierw kuleczek, wałeczków; póżniej form bardziej złożonych – zwierząt, postaci ludzkich, liter
 • stemplowanie i kolorowanie
 • wydzieranie z kolorowego papieru i naklejanie wydzieranki na papier
 • rysowanie w liniach wzorów literopodobych i szlaczków
 • zabawy pacynką
 • nawlekanie koralików
 • przewlekanie sznurowadeł
 • zabawa w pociągi – ruch rąk naśladuje obroty kół
 • zabawa w gotowanie obiadu – naśladowanie wałkowania ciasta, mieszania gęstej zupy, kręcenia kranem, ubijania piany
 • gry w pchełki, bierki, kręgle, bilard stołowy
 • rzucanie woreczków lub piłeczek – kto dalej
 • toczenie piłki do dołka
 • zabawy z chwytaniem i rzucaniem piłkki
 • kozłowanie piłki
 • przerzucanie piłki średniej wielkości z ręki prawej do lewej i podrzucanie jej raz prawą, raz lewą ręką
 • podbijanie balonika wyłącznie palcami prawej i lewej ręki
 • wypuszczanie piłeczki tenisowej z ręki w dół i próby chwytania jej w locie, samymi palcami – zanim odbije się od podłogi
 • „rysowanie palcami w powietrzu określonego przedmiotu.Zestaw 2 – Ćwiczenia rozwijające funkcje słuchowe i językowe
 • różnicowanie dźwięków podobnych
 • różnicowanie odległości dochodzących dźwięków (blisko, daleko)
 • rozpoznawanie, potem odtwarzanie głosów przyrody
 • odtwarzanie sekwencji dźwiękowych
 • układanie wzorów graficznych sekwencji dźwiękowych, np. z guzików lub kasztanów
 • wykonywanie ćwiczeń ruchowych na określony sygnał
 • naśladowanie głosów z otoczenia
 • wyklaskiwanie sylab w wyrazie
 • wystukiwanie głosek w wyrazie
 • wyszukiwanie wyrazów rozpoczynających się kończących tą samą głoską, lub sylabą ( zwróć uwagę na bezdźwięczny wygłos w języku polskim)
 • wskazywanie wyrazów w których słychać np. samogłoskę „a”
 • liczenie samogłosek (np. „a”) w usłyszanym wyrazie np. parawan -3
 • wyodrębnienie głosek w wyrazach wypowiedzianych przez dorosłego, np. „sowa” „s – o – w – a”
 • kończenie rozpoczętych wyrazów
 • wybieranie rozpoczętych wyrazów
 • wysłuchiwanie i liczenie głosek w wyrazach
 • nauka krótkich wierszyków i piosenek
 • słowa, zadaniem dziecka jest je powtórzyć. Stopniowo zwiększamy liczbę wypowiadanych słów
 • rozwiązywanie rebusów
 • słuchowe wyszukiwanie wyrazów w wyrazach np. w słowie traktory zawiera się słowo tory
 • zabawa w słowa: mapa – aktor – robak – k…. dorosły na zmianę z dzieckiem wypowiada wyrazy, każdy następny wyraz musi rozpoczynać się od takiej głoski jaką słychać było na końcu wyrazu poprzedniego
 • zabawa w głuchy telefon
 • opowiadanie bajek i wierszyków przeczytanych przez dorosłegoZestaw 3 – Ćwiczenia rozwijające analizę wzrokową
 • zabawy z puzzlami i układankami
 • zabawa z tangrami
 • wyszukiwanie szczegółów różniących obrazki
 • nazywanie spostrzeganych elementów
 • kalkowanie obrazków
 • przerysowywanie kształtów
 • dorysowywanie brakujących elementów na obrazkach
 • dobieranie w pary jednakowych obrazków ( np. gra w „Piotrusia”), gra w domino obrazkowe
 • gra w „Memory” obrazkowe, wyrazowe lub obrazkowo – wyrazowe
 • składanie całości z elementów
 • układnie różnych kompozycji i budowli według wzoru (klocki, mozaiki geometryczne, układanki)
 • układnie liter według wzoru wykonanego przez dorosłego, bez odczytywania wyrazów
 • szukanie w wyrazach, w tekstach określonej literki
 • wycinanie, wydzieranie, lepienie liter i nazywanie ich
 • dobieranie podpisów do obrazków. Czytamy dziecku krótkie słowa, dziecko zapamiętuje je, ( nie musi umieć czytać) a następnie dopasowuje podpis do obrazkaZestaw 4 – Zabawy rozwijające motorykę dużą
 • chodzenie po narysowanej linii
 • pokonywanie krótkich dystansów z zamkniętymi oczami
 • dotykanie na przemian prawym łokciem lewego kolana i odwrotnie
 • zmiana kierunku biegu na sygnał, zgodnie z wcześniej wydanym poleceniem
 • zwroty w określonym kierunku – w prawo, w lewo, w tył
 • toczenie piłki do określonego miejsca
 • rzucanie i łapanie piłki
 • podrzucanie piłki do góry
 • rzuty piłką do celu
 • zabawy ze skakanką
 • gra w gumę
 • pokonywanie toru przeszkód
 • jazda na rowerze
 • jazda na hulajnodze
 • jazda na rolkach
 • jazda na łyżwach
 • jazda na nartach

Mam nadzieję, że te pomysły umilą czas i dzieciom i rodzicom. Nauka przez zabawę – to najlepszy sposób na udane dzieciństwo.

Scroll to Top