INFORMACJA DLA RODZICÓW

Drodzy Rodzice,

Dyrektor INSPIRACJI złożyła wniosek do Starostwa Legionowskiego o przyznanie dotacji na prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju.

Wniosek jest w trakcie rozpatrywania. Pani Dyrektor Edyta Kalinowska spotkała się w tej sprawie z Przewodniczącym Rady Powiatu Panem Szymonem Rosiakiem oraz Przewodniczącym Komisji Oświatowej przy Radzie Powiatu Panem Sebastianem Sikorą.

W najbliższym czasie Pani Dyrektor ma zaplanowane również spotkanie z Wicestarostą Powiatu Legionowskiego Panem Michałem Kobrzyńskim.

O decyzji Starostwa Powiatu Legionowskiego poinformujemy Państwa z początkiem października.

Scroll to Top