EEG Biofeedback

Co to jest terapia EEG Biofeedback i na czym polega?

Jest to terapia usprawniająca pracę mózgu przy wykorzystaniu wysoko specjalistycznej aparatury. Osoba trenująca ma możliwość wpływania na własne reakcje psychofizjologiczne i dostaje informacje zwrotną czy robi to poprawnie.

Pacjent siedzi wygodnie przed monitorem, ma podpięte do głowy i uszu elektrody. Terapeuta na swoim monitorze widzi zakres i częstotliwość fal emitowanych przez mózg. Na monitorze pacjenta zostaje wyświetlona gra lub film. Zadaniem pacjenta jest spełnić warunki gry, ale bez użycia myszki czy klawiatury, a za pomocą funkcji fizjologicznych i psychicznych.

Np. Pacjent trenujący poprawę koncentracji uwagi widzi na monitorze drzewo, jeśli będzie się koncentrował to drzewo rozkwitnie, a jeśli nie – to drzewo będzie „łyse”. Rozkwitnie dopiero wtedy kiedy pacjent ponownie wygeneruje odpowiednie fale w mózgu. Jednocześnie terapeuta obserwując fale emitowane przez mózg pacjenta, ma możliwość tak wyregulować parametry gry, aby pacjent miał odpowiednio umieszczoną poprzeczkę trudności.

Dzięki temu pacjent uczy się osiągać stan koncentracji, a mózg stopniowo zapamiętuje, co pomogło mu taki stan uzyskać. Celem treningu jest wyuczenie mózg prawidłowej pracy, poprzez systematyczne, ale nieznaczne zwiększanie trudności. Można to porównać do ćwiczenia mięśni na siłowni. Treningi Biofeedback to ćwiczenia mózgu w bardzo przyjemnych warunkach.

Początkowo metoda Biofeedback była wykorzystywana przez pilotów i astronautów NASA, aby w warunkach silnego stresu mogli bezbłędnie wykonywać zadania.

Obecnie Biofeedback dostępny jest dla każdego. Z treningu mózgu korzystają m.in. sportowcy (np. Adam Małysz), przedsiębiorcy, lekarze, dyrektorzy.

Dla kogo jest biofeedback? Wskazania i przeciwwskazania

Z terapii biofeedback mogą korzystać zarówno osoby zdrowe jak i osoby mające różnego rodzaju trudności. Między innymi:

 • osoby, które chcą poprawić efektywność pracy mózgu:
 • osoby narażone na stres, przewlekłe zmęczenie i napięcie
 • osoby chcące poprawić efektywność uczenia się
 • osoby chcące osiągnąć stan odprężenia i zrelaksowania

Wskazane jest łączenie terapii EEG Biofeedback z psychoterapią oraz terapią logopedyczną.

Zalecana w przypadkach:

 • stanów nerwicowych, stresu
 • stanów lękowych
 • obniżonego nastroju
 • zaburzeniach uwagi i koncentracji (ADD)
 • dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii
 • problemów logopedyczych
 • nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)
 • zaburzeń zachowania
 • zaburzeń psychosomatycznych
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzeń snu
 • tików
 • autyzmu
 • Zespołu Aspergera
 • i wiele innych

Terapią EEG Biofeedback mogą być objęte osoby, które posiadają aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do terapii EEG Biofeedback wydane przez lekarza specjalistę.

Przeciwwskazania do terapii biofeedback:

 • myśli samobójcze
 • ciężka depresja
 • zaburzenia psychotyczne i urojeniowe
 • niechęć do terapii
 • osoby, u których nie uda się przeprowadzenie badania i analizy QEEG ze względu na czynniki niezależne od badającego

Główne korzyści z treningu EEG Biofeedback

 • poprawa koncentracji i jej utrzymanie
 • większa uwaga
 • zwiększenie motywacji i kreatywności
 • szybsze zapamiętywanie i przypominanie sobie
 • poprawa szybkości uczenia się
 • poprawa samopoczucia
 • podniesienie nastroju, samooceny
 • zwiększenie odporności na stres
 • pomoc w zwalczaniu stresu i tremy
 • głębszy i łatwiej osiągalny relaks
 • wyciszenie
 • zmniejszenie podatności na wypalenie zawodowe
 • poprawa integracji umysłu i ciała
 • poprawa samokontroli
 • rozwój samoświadomości
 • wzrost produktywności, efektywności działań
 • zwiększenie pewności siebie
 • zmniejszenie drażliwości, agresji, lęków
 • poprawa efektywności snu
Scroll to Top