?>

Rodzaj usługi

Ilość spotkań,
czas trwania


CENA OBOWIĄZUJĄCA OD 1 STYCZNIA 2020 R.


POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI

Konsultacja psychologiczna60min
120,00 zł
Terapia psychologiczna/ psychoterapia60min
120,00 zł

POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA MŁODZIEŻY OD 16 R.Ż. I DOROSŁYCH

Konsultacja psychologiczna60-120min
170,00 zł/60min
Terapia psychologiczna60min
170,00 zł
Interwencja kryzysowa (pomoc doraźna w sytuacji kryzysowej)60min
200,00 zł
Diagnoza i doradztwo zawodowe
(zazwyczaj 120min + 60min)
60min
170,00 zł

DIAGNOSTYKA PSYCHOLOGICZNA, PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA DZIECI
Diagnoza aktualnego poziomu rozwoju dziecka dla dzieci w wieku 2 m-ce do 3 lat (DSR) z opracowaniem wyniku60 - 90min
200,00 zł
Diagnoza funkcjonalna Profilem Psychoedukacyjnym PEP-R z pisemną diagnozą3 - 4 spotkania po 60min
270,00 zł
Diagnoza gotowości szkolnej dzieci 5 - 6 letnich (pedagogiczno-psychologiczna) z opisem120 -150min
280,00 zł
Wydanie i omówienie opinii30 - 45 min
120,00 zł

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW

Przygotowanie do efektywnej nauki z elementami nauki czytania dla młodszych dzieci (przedszkolaki i "0")45 min
105,00 zł
Efektywna nauka z elementami szybkiego czytania dla starszych dzieci (I-V klasa)60 min (z konsultacją)
125,00 zł

TERAPIA TRUDNOŚCI SZKOLNYCH

Konsultacja pedagogiczna 60min
110,00 zł
SPECJALISTYCZNE ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE (rewalidacja) dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi45 min zajęć + 15 min konsultacji
100,00 zł
Terapia pedagogiczna30min
70,00 zł
Terapia pedagogiczna45min
85,00 zł

POMOC LOGOPEDYCZNA

Diagnoza logopedyczna60 min
110,00 zł
Konsultacja logopedyczna30 min
70,00 zł
Wydanie pisemnej opinii z omówieniem30 min
70,00 zł
Terapia logopedyczna30min
65,00 zł
Terapia logopedyczna45min
85,00zł

WCZESNA INTERWENCJA LOGOPEDYCZNA (noworodki, niemowlęta do 1 r.ż, małe dzieci do 3 r.ż.)

Konsultacja30 min
85,00 zł
Diagnoza z omówieniem60-75 min
130,00 zł
Diagnoza z wydaniem pisemnej opinii45 min
150,00 zł
Terapia we wczesnej interwencji30 min
80,00 zł
Terapia we wczesnej interwencji 45 min
105,00 zł

TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA (dzieci powyżej 3 r.ż., młodzież powyżej 12 r.ż., dorośli)

Konsultacja neurologopedyczna30 min
85,00 zł
Diagnoza neurologopedyczna z omówieniem60 - 75 min
130,00 zł
Diagnoza neurologopedyczna z wydaniem pisemnej opinii45 min
150,00 zł
Terapia neurologopedyczna30 min
80,00 zł
Terapia neurologopedyczna45 min
105,00 zł
Terapia neurologopedyczna60 min
130,00 zł

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Konsultacja w kierunku zaburzeń SI (dla osób, które nie są pewne, czy należy wykonać pełną diagnozę)

Opracowanie zaleceń do pracy z dzieckiem w domu
60 min
110,00 zł


85,00 zł
Diagnoza procesów SI - pierwsza lub re-diagnoza, jeśli poprzednia była wykonana wcześniej niż 6 m-cy przed zgłoszeniem2-3 spotkania po 60 min
300,00 zł
Terapia integracji sensorycznej50 min
90,00 zł

Diagnoza śród-terapeutyczna

Na potrzeby terapii (ustna informacja dla rodziców)
bezpłatnie
Z wydaniem pisemnej oceny (na życzenie rodziców)
130,00 zł

FIZJOTERAPIA

Konsultacja rehabilitacyjna60 min
100,00 zł
Gimnastyka korekcyjna, ćwiczenia usprawniające30 min
80,00 zł
Gimnastyka korekcyjna, ćwiczenia usprawniające45 min
90,00 zł
Konsultacja przed rehabilitacją neurologiczną60 min
120,00 zł
Rehabilitacja neurologiczna45 min
120,00 zł

TERAPIA NDT-BOBATH

Diagnoza/ konsultacja 60 min
150,00 zł
Terapia NDT-Bobath30 min
80,00 zł
Terapia NDT-Bobath45 min
100,00 zł
Terapia NDT-Bobath60 min
120,00 zł

TERAPIA RĘKI

Wywiad i obserwacja60min
100,00 zł
Wydanie pisemnej diagnozy (na życzenie rodziców)
130,00 zł
Terapia ręki50 min
85,00 zł

TRENINGI I WARSZTATY DLA DZIECI

Trening Umiejętności Społecznych (6 – 8 os. w grupie)12 spotkań po 60 min
840,00 zł
Spokojne główki - zajęcia grupowe MINDFULNESS dla dzieci 6-8 lat8 spotkań po 60 min
400,00 zł