Zabawy i gry literowe

stanowią zbiór wybranych i odpowiednio dobranych ćwiczeń, których zasadniczym zadaniem jest wywieranie wpływu na kształtowanie i usprawnianie umiejętności czytania i pisania.

1. Malowanie liter farbami.

Używając farb dziecko wykonuje pojedyncze litery bez odrywania ręki.

2. Składanka literowa.

Dziecko dysponuje kompletami liter znajdujących się w rozsypce. Rodzic wskazuje przedmiot, którego nazwę dziecko składa z liter.

3. Przekształcanie wyrazów.

Rodzic prezentuje wyrazy krótsze, o prostej budowie literowej występujące w formie podstawowej. Dziecko rozbudowuje wyraz dokładając kolejno słowa, np.: lis – list – listy; sto – stop – stopień.

4. Rozsypanka.

Z liter dość długiego wyrazu dziecko tworzy dowolną liczbę nowych słów. Zasada zabawy dopuszcza zmianę liczby i kolejności liter.

5. Łańcuchy sylabowe.

Rodzic rozpoczyna zabawę wypowiadając wyraz dwusylabowy, który powtarza dziecko. Następnie dziecko wypowiada nowy wyraz rozpoczynający się pierwszą lub drugą sylabą powtórzonego wyrazu np.: la/to – tory ; ki/no – noga .

6. Dokończ wyraz.

Rodzic prosi o dokończenie rozpoczętego wyrazu przez siebie wyraz dopisaniem lub dopowiedzeniem jego pozostałej części, np.:

ko – tek

ro- wer

ma- ma.

7. Jakie coś jest? – zabawa w określenia

Rodzic np. mówi: jaki jest śnieg?, dziecko może podać dowolną liczbę określeń , np: puszysty, biały, zimny, miękki, lekki, delikatny itd.

Rodzic może dowolnie wybierać przykłady, zabawa nigdy się nie nudzi! Zachęcam!

Oligofrenopedagog, Logopeda

Mgr Róża Iwaszko