Czym jest Profil Psychoedukacyjny PEP-R?

Profil Psychoedukacyjny jest testem pozwalającym ocenić poziom funkcjonowania dziecka autystycznego oraz dziecka z zaburzeniami komunikacji. Jest testem wykonawczym, polegającym na prezentacji dziecku szeregu zabaw, do których wykonałam specjalne pomoce – zabawki (układanki, puzzle, plansze z obrazkami itp.) Wyniki testu stanowią podstawę do opracowania indywidualnego programu terapii dla dzieci wymagających wspomagania rozwoju. Wyniki testu PEP–R umożliwiają przedstawienie w formie profilu, poziomu rozwoju dziecka (określonego w odniesieniu do prawidłowo rozwijającej się dziecka) oraz umożliwiają określenie wieku rozwoju. Poziom osiągnięć dziecka, każdej ze sfer funkcjonowania, można porównywać z innymi sferami rozwoju. Całościowy poziom osiągnięć można przedstawić jako wynik na Skali Rozwoju oraz jako Iloraz Rozwoju.

PEP–R prezentuje rozwojową koncepcję oceny. Podejście rozwojowe umożliwia opis i zrozumienie nieprawidłowości w procesie uczenia się charakterystycznych dla dziecka autystycznego i dziecka z zaburzeniami rozwoju.           Test przeznaczony jest dla dzieci od 6 miesiąca życia do 7 roku życia. Jeśli dziecko jest starsze, ale nie ma jeszcze 12 lat, PEP–R może dostarczyć przydatnych informacji, w przypadku, gdy niektóre funkcje dziecka są poniżej 7 roku życia.

 • Diagnoza funkcjonalna Profilem Psychoedukacyjnym

Cena diagnozy Profilem Psychoedukacyjnym  PEP-R- 250 zł

Cena obejmuje badanie /2-3 spotkania z dzieckiem/ oraz pisemna diagnoza

PEP–R składa się ze Skali Rozwoju i Skali Zachowania. Sala Rozwoju dostarcza informacji na temat poziomu umiejętności dziecka w 7 sferach rozwoju:

 • naśladowania,
 • percepcji,
 • motoryki małej,
 • motoryki dużej,
 • koordynacji wzrokowo – ruchowej,
 • czynności poznawczych,
 • komunikacji i mowy czynnej.

Drugą podstawową skalą PEP–R, jest Skala Zachowań, która ma na celu rozpoznawanie nietypowych zachowań charakterystycznych dla autyzmu w następujących sferach:

 • nawiązywanie kontaktów i reakcje emocjonalne,
 • zabawa i zainteresowanie przedmiotami,
 • reakcje na bodźce.

Mając tak szczegółową diagnozę można usprawniać każdą funkcję od takiego poziomu, na jakim funkcjonuje dziecko. Wyniki uzyskane w teście PEP-R są podstawą do konstruowania specjalistycznych zajęć terapeutycznych dla dzieci.