• TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI – ZAJĘCIA GRUPOWE

  TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI – ZAJĘCIA GRUPOWE

  Trening zastępowania agresji (ART) dla dzieci i młodzieży.

  Jeśli Twoje dziecko wdaje się w bójki i ma przez to kłopoty, jeśli często reaguje agresywnie, złości się, kłóci, okazuje brak szacunku, jeśli ma trudności z kontrolowaniem emocji to zapraszamy na Trening Zastępowania Agresji ART.

  Trening Zastępowania Agresji (ART) to program, którego celem jest nauka umiejętności stanowiących alternatywę dla zachowań agresywnych. Pozwala uczestnikom nauczyć się stawiać czoło trudnym sytuacjom życiowym oraz rozwiązywać konflikty bez użycia przemocy. Redukuje negatywne emocje, pozwala działać konstruktywnie w sytuacjach powodujących stres i złość. Uczestnik uczy się co robić, a czego nie robić, w sytuacjach, które generalnie prowokują do agresji.

  ART składa się z trzech modułów:

  1. Trening umiejętności społecznych – uczestnik uczy się zachowań społecznych (np. unikania bójek, radzenia sobie z oskarżeniem, rozumienia uczuć innych);
  2. Treningu kontroli złości – uczestnik uczy się samokontroli oraz co robić, zamiast zachowywać w sposób agresywny;
  3. Treningu wnioskowania moralnego – uczestnik uczy się podejmowania decyzji uwzględniając potrzeby i prawa innych.

   

  Badania skuteczności programu ART wskazują, że po 30 godzinach treningu, nasilenie zachowań agresywnych u trenujących zmniejsza się średnio o 80%, co oznacza, że u większości z nich zachowania agresywne zostają zastąpione zachowaniami prospołecznymi.

  Il0ść osób w grupie: 6-8 uczestników

   

  Spotkania mają charakter cykliczny oraz zamknięty. Cykl obejmuje 10 tygodni (30h).

   

  Koszt: 900zł lub 45zł za każde zajęcia

  Trening poprowadzi mgr Monika Chrapińska