• Pomoc psychologiczna

  Jeżeli pojawią się w życiu Państwa rodziny trudności, z którymi nie jesteście sobie w stanie poradzić sami, zachęcamy do skorzystania z pomocy specjalisty. Psycholog pomaga zdefiniować, zrozumieć problemy i radzić sobie z trudnościami.

  Oferta Szczegółowa

  • Konsultacja psychologiczna
  • Terapia psychologiczna
  • Psychoterapia
  • Diagnoza aktualnego poziomu rozwoju dla dzieci w wieku 2 m-ce do 3 lat (DSR)
  • Diagnoza gotowości szkolnej dzieci 5 – 6 letnich (psychologiczno-pedagogiczna)
 • Pomoc pedagogiczna

  To działania terapeutyczne nakierowane na pomoc dziecku w pokonywaniu trudności szkolnych, których przyczyny nie wynikają z niechęci do nauki, czy lenistwa. Podstawą takich trudności mogą być problemy z koncentracją, analizą czy syntezą materiału. Kłopoty z nauką mogą wynikać także ze specyficznych trudności w uczeniu się. Terapia pedagogiczna, poprzedzona diagnozą, polega na wspieraniu dziecka w przezwyciężaniu tych trudności.

  Oferta Szczegółowa

  • Diagnoza ryzyka dysleksji (w klasach 0-3) i dysleksji (od 4 klasy)
  • Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksji, dysgrafi, dyskalkuli, dysortografi)
  • Konsultacja/omówienie diagnozy
  • Terapia pedagogiczna/reedukacja
 • Pomoc logopedyczna

  Aby język giętki powiedział wszystko… Jeśli zauważycie Państwo u swojej pociechy, że odstaje od grupy rówieśniczej pod tym względem, zapraszamy na konsultację ze specjalistą. Nie zawsze rozwój mowy przebiega prawidłowo. Pamiętajmy, że z wad wymowy się nie wyrasta, zostają one na całe życie.

  Oferta Szczegółowa

  • Diagnoza logopedyczna
  • Konsultacja logopedyczna/omówienie diagnozy
  • Terapia logopedyczna
 • Neurologopedia

  Wczesna interwencja logopedyczna w okresie nowordkowym, niemowlęcym i dziecięcym od 0 do 3 roku życia. Rozwój nowy jak i innych czynności układu nerwowego, zaczyna się od chwili poczęcia. Dziecko, jak już płód, przygotowuje się do rozpoczęcia nabywania mowy - okres przygotowawczy.

  Oferta Szczegółowa

  • Konsultacja neurologopedyczna
  • Diagnoza neurologopedyczna
  • Wczesna interwencja neurologopedyczna (noworodki i niemowlęta do 1 r.ż./ terapia neurologopedyczna
  • Terapia karmienia, nauka jedzenia
  • Poradnictwo dla rodziców w zakresie karmienia dziecka, doboru odpowiednich akcesoriów, pielęgnacji neurorozowjowej
 • Integracja sensoryczna

  Mózg człowieka odbiera i organizuje bodźce płynące ze wszystkich zmysłów jednocześnie. Dzięki temu człowiek tworzy spójny obraz świata i swojego ciała. Prawidłowo przebiegające procesy integracyjne gwarantują , że reakcja na bodźce jest adekwatna (nie za silna i nie za słaba). Wszelkie zaburzenia w tej sferze wpływają negatywnie na funkcjonowanie dziecka.

  Oferta Szczegółowa

  • Konsultacja dla osób, które nie są pewne, czy należy wykonać diagnozę SI
  • Diagnoza procesów SI
  • Terapia integracji sensorycznej
 • Terapia ręki

  Są to działania ukierunkowane na poprawę sprawności motoryki małej, kluczowej w nauce pisania, ale ważnej także przy wykonywaniu innych czynności manualnych.

  Oferta Szczegółowa

  • Wywiad i obserwacja
  • Terapia ręki
 • Dogoterapia

  Pies jest przyjacielem człowieka... Kontakt z żywym zwierzęciem przynosi wiele pozytywnych efektów. Dogoterapia to działanie wspomagające inne terapie; prowadzona jest zawsze we współpracy z psychologiem, który wyznacza cele dla dogoterapeuty w pracy z dzieckiem. Ten rodzaj wsparcia sprawdza się między innymi u dzieci po traumie i z kłopotami emocjonalnymi. Badania wykazały, że bezpośredni kontakt z psem w istotny sposób obniża poziom kortyzolu zwanego ``hormonem stresu``. Zapraszamy do lektury artykułu w zakładce Artykuły - Dogoterapia.

  Oferta Szczegółowa

  • Dogoterapia indywidualnie
  • Dogoterapia grupowo (8-10 os.)
 • Treningi i warsztaty - zajęcia grupowe

  Zajęcia warsztatowe to grupowe spotkania z trenerami skierowane do konkretnej grupy odbiorców. Przebiegają one według ustalonego programu podporządkowanego celowi warsztatów. Podczas tych zajęć uczestnicy poznają zasady zachowań akceptowanych społecznie, a także uczą się radzenia sobie z konkretnymi trudnościami; uczą się stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce, ćwicząc między sobą. Zajęcia pozwalają w bezpiecznych i kontrolowanych przez terapeutów warunkach nauczyć się, jak poradzić sobie w konkretnych realnych sytuacjach, kiedy wydarzą się na prawdę, w życiu.

 • Fizjoterapia

  Wiele dzieci dotyczy problem wad postawy. Spowodowane jest to bądź długim siedzeniem przy biurku nieodpowiednim do wzrostu dziecka bądź spędzaniem dużej ilości wolnego czasu przed telewizorem lub komputerem, bądź też wynika z problemów rozwojowych, które rzutują na funkcjonowanie układu mięśniowego lub/i kostno-szkieletowego. W związku z tym, że widzimy potrzeby i zainteresowanie rodziców pomocą w zakresie fizjoterapii, w ofercie INSPIRACJI znajdują się propozycje obejmujące tę sferę.

  Oferta Szczegółowa

  • Gimnastyka, ćwiczenia usprawniające, masaż dla dzieci z deficytami
  • Gimnastyka korekcyjna wad postawy – zajęcia indywidualne
  • Masaż