Rodzaj usługi

Ilość spotkań,
czas trwania


CENA OBOWIĄZUJĄCA OD 1 LUTEGO 2017R.


POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI

Konsultacja psychologiczna60min
100,00 zł
Terapia psychologiczna/ psychoterapia60min
100,00 zł

DIAGNOSTYKA PSYCHOLOGICZNA, PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA DZIECI
Diagnoza aktualnego poziomu rozwoju dziecka dla dzieci w wieku 2 m-ce do 3 lat (DSR) z opracowaniem wyniku60 - 90min
180,00 zł
Diagnoza funkcjonalna Profilem Psychoedukacyjnym PEP-R z pisemną diagnozą3 - 4 spotkania po 60min
250,00 zł
Diagnoza gotowości szkolnej dzieci 5 - 6 letnich (pedagogiczno-psychologiczna) z opisem120 -150min
280,00 zł

TERAPIA TRUDNOŚCI SZKOLNYCH

Konsultacja pedagogiczna 60min
110,00 zł
Terapia pedagogiczna30min
50,00 zł
Terapia pedagogiczna45min
70,00 zł

POMOC LOGOPEDYCZNA

Diagnoza logopedyczna60 min
110,00 zł
Konsultacja logopedyczna/omówienie diagnozy30 min
60,00 zł
Terapia logopedyczna30min
50,00 zł
Terapia logopedyczna45min
70,00zł

NEUROLOGOPEDIA

Konsultacja neurologopedyczna30min
75,00 zł
Diagnoza neurologopedyczna45min
110,00 zł
Wczesna interwencja logopedyczna (noworodki i niemowlęta do 1 r.ż.) / terapia neurologopedyczna30min
70,00 zł
Terapia neurologopedyczna u dzieci powyżej 1 r.ż.40min
90,00 zł

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Konsultacja w kierunku zaburzeń SI (dla osób, które nie są pewne, czy należy wykonać pełną diagnozę)

Opracowanie zaleceń do pracy z dzieckiem w domu
50 min
100,00 zł


70,00 zł
Diagnoza procesów SI - pierwsza lub re-diagnoza, jeśli poprzednia była wykonana wcześniej niż 6 m-cy przed zgłoszeniem2-3 spotkania po 60 min
290,00 zł
Terapia integracji sensorycznej50 min
85,00 zł

Diagnoza śród-terapeutyczna

Na potrzeby terapii (ustna informacja dla rodziców)
bezpłatnie
Z wydaniem pisemnej oceny (na życzenie rodziców)
120,00 zł

FIZJOTERAPIA


TERAPIA NDT-BOBATH

Diagnoza/ konsultacja 60 min
150,00 zł
Terapia NDT-Bobath30 min
80,00 zł
Terapia NDT-Bobath45 min
100,00 zł
Terapia NDT-Bobath60 min
120,00 zł

TERAPIA RĘKI

Wywiad i obserwacja60min
100,00 zł
Wydanie pisemnej diagnozy (na życzenie rodziców)
120,00 zł
Terapia ręki50 min
75,00 zł

TRENINGI I WARSZTATY DLA DZIECI

Trening Umiejętności Społecznych (6 – 8 os. w grupie)10-12 spotkań po 60 min70,00 zł/spotkanie