Rodzaj usługi

Ilość spotkań,
czas trwania


CENA OBOWIĄZUJĄCA OD 1 LUTEGO 2017R.


NEUROLOGOPEDIA

Konsultacja neurologopedyczna30min
75,00 zł
Diagnoza neurologopedyczna45min
110,00 zł
Wczesna interwencja logopedyczna (noworodki i niemowlęta do 1 r.ż.) / terapia neurologopedyczna30min
70,00 zł
Wczesna interwencja logopedyczna dzieci 1-3 r.ż. / terapia neurologopedyczna40min
90,00 zł

POMOC LOGOPEDYCZNA

Diagnoza logopedyczna55 min
110,00 zł
Konsultacja logopedyczna/omówienie diagnozy30 min
60,00 zł
Terapia logopedyczna30min
50,00 zł
Terapia logopedyczna45min
70,00zł

POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI

Konsultacja psychologiczna60min
100,00 zł
Terapia psychologiczna60min
90,00 zł
Psychoterapia dzieci50min
100,00 zł

DIAGNOSTYKA PSYCHOLOGICZNA, PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA DZIECI
Diagnoza aktualnego poziomu rozwoju dziecka dla dzieci w wieku 2 m-ce do 3 lat (DSR) z opracowaniem wyniku60 - 90min
180,00 zł
Diagnoza funkcjonalna Profilem Psychoedukacyjnym PEP-R z pisemną diagnozą3 - 4 spotkania po 60min
250,00 zł
Diagnoza gotowości szkolnej dzieci 5 - 6 letnich (pedagogiczno-psychologiczna) z opisem120 -150min
280,00 zł
Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna (wywiad z rodzicem, badanie psychologiczne, badanie pedagogiczne, opis)210-240min (2-4 spotkania)
400,00 zł
Wydanie oraz przekazanie opinii na podstawie przeprowadzonej wcześniej diagnozyprzekazanie wyników 30min
180 zł

POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA DOROSŁYCH

Psychoterapia50 min
110,00 zł
Interwencja kryzysowa50 min
110,00 zł

POMOC PEDAGOGICZNA DLA DZIECI

Konsultacja pedagogiczna 60min
110,00 zł
Terapia pedagogiczna / reedukacja30min
50,00 zł
Terapia pedagogiczna/reedukacja45min
70,00 zł

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Konsultacja w kierunku zaburzeń SI (dla osób, które nie są pewne, czy należy wykonać pełną diagnozę)

Opracowanie zaleceń do pracy z dzieckiem w domu
50 min
100,00 zł


70,00 zł
Diagnoza procesów SI - pierwsza lub re-diagnoza, jeśli poprzednia była wykonana wcześniej niż 6 m-cy przed zgłoszeniem2-3 spotkania po 60 min
290,00 zł
Terapia integracji sensorycznej50 min
85,00 zł

Diagnoza śród-terapeutyczna

Na potrzeby terapii (ustna informacja dla rodziców)
bezpłatnie
Z wydaniem pisemnej oceny (na życzenie rodziców)
120,00 zł

TERAPIA RĘKI

Wywiad i obserwacja60min
100,00 zł
Wydanie pisemnej diagnozy (na życzenie rodziców)
120,00 zł
Terapia ręki50 min
75,00 zł

DOGOTERAPIA

Dogoterapia indywidualnie30 min
75,00 zł
Dogoterapia grupowo (4 - 6 osób)45 min
30,00 zł od osoby

ZAJĘCIA METODĄ RUCHU ROZWIJAJĄCEGO W. SHERBORNE

Zajęcia grupowe dla dzieci i rodziców (liczebność grupy: 3 - 5 par)50 min
40,00 zł za parę

FIZJOTERAPIA

Konsultacja/diagnoza/instruktaż przy wadach postawy60min
100,00 zł
Gimnastyka, ćwiczenia usprawniające, masaż dla dzieci z deficytami45min
80,00 zł
Gimnastyka korekcyjna wad postawy - indywidualnie30min
70,00 zł
Gimnastyka korekcyjna wad postawy - grupowo (4-5 osób)2x w tygodniu po 45min
40,00 zł za spotkanie

Rehabilitacja osób dorosłych
Konsultacja rehabilitacyjna dla osób dorosłych60min
100,00 zł
Rehabilitacja osób dorosłych45min
75,00 zł

SPECJALISTYCZNE ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE
(SZT) dla dzieci z autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju

Konsultacja pod kątem całościowych zaburzeń rozwoju (autyzm, Zespół Aspergera)60min
120,00 zł
Pierwszorazowa wizyta diagnostyczna (2 spotkania)
- Wywiad z rodzicami - BEZ DZIECKA
-Spotkanie z dzieckiem, obserwacja dziecka
90-120min
60min
300,00 zł
Diagnoza funkcjonalna Profilem Psychoedukacyjnym PEP-R z pisemną diagnozą3 - 4 spotkania po 60min
250,00 zł

1.Specjalistyczne Zajęcia Terapeutyczne realizowane przez specjalistę
na terenie poradni

Zajęcia terapeutyczno-edukacyjne z dzieckiem50min 1 – 2 x w tygodniu
85,00 zł za jedne zajęcia
Konsultacja z rodzicami + zalecenia do pracy w domu60min 1 x w miesiącu
120,00 zł
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEBIEGU TERAPII W ZAKŁADCE: TERAPIA AUTYZMU

2. Specjalistyczne Zajęcia Terapeutyczne w
formie konsultacyjnej

- Konsultacja z rodzicami
- Obserwacja, praca terapeutyczno-edukacyjna z dzieckiem
60min 1 x w miesiącu
60min 1 x w miesiącu
200,00 zł za dwugodzinne spotkanie
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEBIEGU TERAPII W ZAKŁADCE: TERAPIA AUTYZMU

TRENINGI I WARSZTATY DLA DZIECI

Trening Umiejętności Społecznych (6 – 8 os. w grupie)12 spotkań po 90 min720,00 zł/cykl spotkań
Trening dla dzieci nadpobudliwych w wieku 8 – 11 lat (6 – 8 os. w grupie)10 spotkań po 60 min
1 x tyg.
Trening zastępowania agresji ART10 tygodni w sumie 30h900,00 zł/ cały cykl spotkań
lub 45,00 zł/ za zajęcia

PROPOZYCJE DLA RODZICÓW

COACHING RODZICIELSKI - indywidualne spotkanie z psychologiem60min
KLUB MAM – grupa rozwojowa dla mam dzieci 0 – 6 m-cy (9 – 12 mam z dziećmi:) ) po zebraniu się grupy;
konieczne zapisy !
10 spotkań po 2 godz.
1 x w tyg.
150,00 zł/cykl spotkań
WARSZTATY DLA RODZICÓW o charakterze otwartym o różnej tematyce (8 - 10 osób)3 godz.
1 x w miesiącu
60,00 zł/spotkanie

WARSZTATY RAZEM MOŻNA WIĘCEJ (Rodzic + Dziecko)