Rodzaj usługi

Ilość spotkań,
czas trwania


CENA OBOWIĄZUJĄCA OD 1 LUTEGO 2017R.


NEUROLOGOPEDIA

Konsultacja neurologopedyczna30min
75,00 zł
Diagnoza neurologopedyczna45min
110,00 zł
Wczesna interwencja logopedyczna (noworodki i niemowlęta do 1 r.ż.) / terapia neurologopedyczna30min
70,00 zł
Wczesna interwencja logopedyczna dzieci 1-3 r.ż. / terapia neurologopedyczna40min
90,00 zł

POMOC LOGOPEDYCZNA

Diagnoza logopedyczna55 min
110,00 zł
Konsultacja logopedyczna/omówienie diagnozy30 min
60,00 zł
Terapia logopedyczna30min
50,00 zł
Terapia logopedyczna45min
70,00zł

POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI

Konsultacja psychologiczna60min
100,00 zł
Terapia psychologiczna/ psychoterapia60min
100,00 zł

DIAGNOSTYKA PSYCHOLOGICZNA, PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA DZIECI
Diagnoza aktualnego poziomu rozwoju dziecka dla dzieci w wieku 2 m-ce do 3 lat (DSR) z opracowaniem wyniku60 - 90min
180,00 zł
Diagnoza funkcjonalna Profilem Psychoedukacyjnym PEP-R z pisemną diagnozą3 - 4 spotkania po 60min
250,00 zł
Diagnoza gotowości szkolnej dzieci 5 - 6 letnich (pedagogiczno-psychologiczna) z opisem120 -150min
280,00 zł
Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna (wywiad z rodzicem, badanie psychologiczne, badanie pedagogiczne, opis)210-240min (2-4 spotkania)
400,00 zł
Wydanie oraz przekazanie opinii na podstawie przeprowadzonej wcześniej diagnozyprzekazanie wyników 30min
180 zł
Interwencja kryzysowa50 min
110,00 zł

POMOC PEDAGOGICZNA DLA DZIECI

Konsultacja pedagogiczna 60min
110,00 zł
Terapia pedagogiczna / reedukacja30min
50,00 zł
Terapia pedagogiczna/reedukacja45min
70,00 zł

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Konsultacja w kierunku zaburzeń SI (dla osób, które nie są pewne, czy należy wykonać pełną diagnozę)

Opracowanie zaleceń do pracy z dzieckiem w domu
50 min
100,00 zł


70,00 zł
Diagnoza procesów SI - pierwsza lub re-diagnoza, jeśli poprzednia była wykonana wcześniej niż 6 m-cy przed zgłoszeniem2-3 spotkania po 60 min
290,00 zł
Terapia integracji sensorycznej50 min
85,00 zł

Diagnoza śród-terapeutyczna

Na potrzeby terapii (ustna informacja dla rodziców)
bezpłatnie
Z wydaniem pisemnej oceny (na życzenie rodziców)
120,00 zł

TERAPIA RĘKI

Wywiad i obserwacja60min
100,00 zł
Wydanie pisemnej diagnozy (na życzenie rodziców)
120,00 zł
Terapia ręki50 min
75,00 zł

DOGOTERAPIA

Dogoterapia indywidualnie30 min
75,00 zł
Dogoterapia grupowo (4 - 6 osób)45 min
30,00 zł od osoby

FIZJOTERAPIA

Konsultacja/diagnoza/instruktaż przy wadach postawy60min
100,00 zł
Gimnastyka, ćwiczenia usprawniające, masaż dla dzieci z deficytami45min
80,00 zł
Gimnastyka korekcyjna wad postawy - indywidualnie30min
70,00 zł
Gimnastyka korekcyjna wad postawy - grupowo (4-5 osób)2x w tygodniu po 45min
40,00 zł za spotkanie

Rehabilitacja osób dorosłych
Konsultacja rehabilitacyjna dla osób dorosłych60min
100,00 zł

SPECJALISTYCZNE ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE
(SZT) dla dzieci z autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju

Konsultacja pod kątem całościowych zaburzeń rozwoju (autyzm, Zespół Aspergera)60min
120,00 zł
Pierwszorazowa wizyta diagnostyczna (2 spotkania)
- Wywiad z rodzicami - BEZ DZIECKA
-Spotkanie z dzieckiem, obserwacja dziecka
90-120min
60min
300,00 zł
Diagnoza funkcjonalna Profilem Psychoedukacyjnym PEP-R z pisemną diagnozą3 - 4 spotkania po 60min
250,00 zł

1.Specjalistyczne Zajęcia Terapeutyczne realizowane przez specjalistę
na terenie poradni

Zajęcia terapeutyczno-edukacyjne z dzieckiem50min 1 – 2 x w tygodniu
85,00 zł za jedne zajęcia
Konsultacja z rodzicami + zalecenia do pracy w domu60min 1 x w miesiącu
120,00 zł
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEBIEGU TERAPII W ZAKŁADCE: TERAPIA AUTYZMU

2. Specjalistyczne Zajęcia Terapeutyczne w
formie konsultacyjnej

- Konsultacja z rodzicami
- Obserwacja, praca terapeutyczno-edukacyjna z dzieckiem
60min 1 x w miesiącu
60min 1 x w miesiącu
200,00 zł za dwugodzinne spotkanie
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEBIEGU TERAPII W ZAKŁADCE: TERAPIA AUTYZMU

TRENINGI I WARSZTATY DLA DZIECI

Trening Umiejętności Społecznych (6 – 8 os. w grupie)12 spotkań po 90 min720,00 zł/cykl spotkań
Trening dla dzieci nadpobudliwych w wieku 8 – 11 lat (6 – 8 os. w grupie)10 spotkań po 60 min
1 x tyg.
Trening zastępowania agresji ART10 tygodni w sumie 30h900,00 zł/ cały cykl spotkań
lub 45,00 zł/ za zajęcia