Rodzaj usługi

Ilość spotkań,
czas trwania


CENA OBOWIĄZUJĄCA OD 1 LUTEGO 2017R.


POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI

Konsultacja psychologiczna60min
100,00 zł
Terapia psychologiczna/ psychoterapia60min
100,00 zł

DIAGNOSTYKA PSYCHOLOGICZNA, PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA DZIECI
Diagnoza aktualnego poziomu rozwoju dziecka dla dzieci w wieku 2 m-ce do 3 lat (DSR) z opracowaniem wyniku60 - 90min
180,00 zł
Diagnoza funkcjonalna Profilem Psychoedukacyjnym PEP-R z pisemną diagnozą3 - 4 spotkania po 60min
250,00 zł
Diagnoza gotowości szkolnej dzieci 5 - 6 letnich (pedagogiczno-psychologiczna) z opisem120 -150min
280,00 zł

TERAPIA TRUDNOŚCI SZKOLNYCH

Konsultacja pedagogiczna 60min
110,00 zł
Terapia pedagogiczna30min
50,00 zł
Terapia pedagogiczna45min
70,00 zł

POMOC LOGOPEDYCZNA

Diagnoza logopedyczna55 min
110,00 zł
Konsultacja logopedyczna/omówienie diagnozy30 min
60,00 zł
Terapia logopedyczna30min
50,00 zł
Terapia logopedyczna45min
70,00zł

NEUROLOGOPEDIA

Konsultacja neurologopedyczna30min
75,00 zł
Diagnoza neurologopedyczna45min
110,00 zł
Wczesna interwencja logopedyczna (noworodki i niemowlęta do 1 r.ż.) / terapia neurologopedyczna30min
70,00 zł
Wczesna interwencja logopedyczna dzieci 1-3 r.ż. / terapia neurologopedyczna40min
90,00 zł

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Konsultacja w kierunku zaburzeń SI (dla osób, które nie są pewne, czy należy wykonać pełną diagnozę)

Opracowanie zaleceń do pracy z dzieckiem w domu
50 min
100,00 zł


70,00 zł
Diagnoza procesów SI - pierwsza lub re-diagnoza, jeśli poprzednia była wykonana wcześniej niż 6 m-cy przed zgłoszeniem2-3 spotkania po 60 min
290,00 zł
Terapia integracji sensorycznej50 min
85,00 zł

Diagnoza śród-terapeutyczna

Na potrzeby terapii (ustna informacja dla rodziców)
bezpłatnie
Z wydaniem pisemnej oceny (na życzenie rodziców)
120,00 zł

FIZJOTERAPIA

Konsultacja/diagnoza/instruktaż przy wadach postawy60min
100,00 zł
Konsultacja rehabilitacyjna dla osób dorosłych60min
100,00 zł
Gimnastyka korekcyjna wad postawy, ćwiczenia usprawniające45min
80,00 zł
Gimnastyka korekcyjna wad postawy, ćwiczenia usprawniające30min
70,00 zł
Gimnastyka korekcyjna wad postawy - grupowo (4-5 osób)2x w tygodniu po 45min
35,00 zł za spotkanie

TERAPIA NDT-BOBATH

Diagnoza/ konsultacja 60 min
150,00 zł
Terapia NDT-Bobath30 min
80,00 zł
Terapia NDT-Bobath45 min
100,00 zł
Terapia NDT-Bobath60 min
120,00 zł

MASAŻE

Masaż leczniczy (wybrana część ciała, np. plecy)30 min
80,00 zł
Masaż leczniczy (wybrana część ciała, np. plecy)60 min
120,00 zł
Masaż relaksacyjny60 min
110,00 zł
Masaż limfatyczny30 min
80,00 zł
Masaż bańką chińską30 min
80,00 zł

TERAPIA RĘKI

Wywiad i obserwacja60min
100,00 zł
Wydanie pisemnej diagnozy (na życzenie rodziców)
120,00 zł
Terapia ręki50 min
75,00 zł

DOGOTERAPIA

Dogoterapia indywidualnie30 min
75,00 zł
Dogoterapia grupowo (4 - 6 osób)45 min
30,00 zł od osoby

TRENINGI I WARSZTATY DLA DZIECI

Trening Umiejętności Społecznych (6 – 8 os. w grupie)12 spotkań po 90 min720,00 zł/cykl spotkań